48 let houslové hry 
18 let old-time music 
13 let houslové výuky

Nejbližší akce

POZOR!!!  

Termíny Setkání s houslemi Radka Špindlera pro rok 2023 jsou:

  • Jaro I – 3.3. – 5.3. 2023 hotel Racek, Úštěk – pokročilí
  • Jaro II – 17.3. – 19.3. 2023 – penzion U kopyta Pavlíčky – začátečníci + Podzim II – 17.11. – 19.11.2023
  • Jaro III – 24.3. – 26.3. 2023 – penzion U Coufalů Loštice – začátečníci + Podzim III – 24.11. – 26.11.2023
  • Léto – pokročilí - 16.7. – 22.7. 2023
  • Léto – začátečníci – 16.7. – 22.7. 2023
  • Léto – zpěv s Věrou Štaiglovou - 16.7. – 22.7. 2023
  • Podzim I – 3.11. – 5.11. 2023 – Nové Dvory u Opařan na Táborsku – pokročilí

Přihlášení na telefonním čísle: 725 301 386

Subscribe to FiddleFarm RSS

FIDDLEFARM

- Pořádá lektorovaná Setkání s houslemi Radka Špindlera

- Setkání mají za hlavní cíl sdružovat amatérské muzikanty jednak s určitou historií houslové hry (není neobvyklý profil houslisty/houslistky kdysi navštěvující lidovou školu umění s přestávkou i několik desítek let), jednak zajímající se o fiddling jako úplně novou aktivitu či jako doplněk jiného již zvládnutého nástroje

- Fiddle farm dokáže oslovit rovněž například muzikanty amatérských kapel, kteří chtějí obohatit svůj hudební projev zapojením houslí (fiddlí)

- Hlavní myšlenkou je ovzduší vzájemného porozumění, tolerance různých výkonnostních stupňů jednotlivých účastníků a společná souhra

- Podstatou je styl houslové hry downbow fiddling , typický pro některé regiony Spojených států amerických a mající kořeny v evropské a ostrovní muzice prvních přistěhovalců. Základem je rytmická práce smyčcem dávající puls hrané muzice

- Na své si tak přijdou příznivci old-timové hudby, country music, i irské muziky - Výuka začátečníků začíná jednoduchými doprovodnými houslemi s cílem rychlého nástupu schopnosti začlenit se do společného muzicírování - Každý účastník si volí tempo vlastního rozvoje a přitom neztrácí schopnost součinnosti s ostatními – společně se hraje doslova po několika hodinách od okamžiku, kdy vzal účastník poprvé housle do ruky. Využívá se unikátní univerzální doprovodný styl.

- Skupina začátečníků i mírně a středně pokročilých se učí stylu především taneční muziky (na rozdíl například od performance music, jako je bluegrass) – vychází se tak z přirozeného pohybu lidského těla a celkového sladění pohybů, odpovídajícího tempa a výrazu muziky

- Fiddle farm nabízí 2 víkendové akce a 1 týdenní akci ročně – víkendové akce slouží k představení a základnímu procvičení několika skladeb s cílem načerpat nový materiál pro další rozvoj a společné hraní. Týdenní letní akce dává větší prostor pro procvičení nových skladeb přímo na místě s možností „nepřetržitého“ konzultování a besedování s dalšími účastníky a s uplatněním nových zkušeností na večerním hraní buď s houslovými kolegy nebo s některým zajímavým hostem.

- Součástí podpory účastníků jsou i přístupová hesla k základním nahrávkám a sešitky s tabulaturami (mj., tabulatura je exkluzivně řešena tak, aby začátečník nemusel tápat v předznamenáních stupnic durových i mollových či jednotlivých módech – jednoduše a velmi rychle se hraje)

 - Akcí se účastní i mladší generace návštěvníků a garnitura klientů tak jde napříč generacemi. Ve výjimečných případech se mohou zúčastnit i děti, avšak pouze v doprovodu alespoň jednoho z rodičů.

- Pro úplného začátečníka, který ještě není pevně rozhodnut se houslím věnovat, je za drobný poplatek připraven nástroj k zapůjčení a posléze případně k odkoupení

- Účastníkovi je umožněno vzít si s sebou rodinné příslušníky či přátele (limitováno kapacitou ubytovacího zařízení), kteří mají zdarma vstup na společné akce a hraní s hosty. Přirozeně tak platí pouze ubytování a stravu.