Biografie

Radek Špindler – rak, přezdívka Fidel, Fidla, Doktor - narozen v roce 1969

1975 – administrativním opatřením LŠU Česká Lípa zařazen proti své vůli na housle, místo na flétnu. Slzavou situaci zachránil děda památným výrokem: „hraj na housle, ty ti otevřou cestu všude…“

1975 – 1981 – žákem prof. Pavla Herajna, perspektivní troje housle a klavír vyhrálo tehdy krajské kolo houslové soutěže, což byla pro danou kategorii nejvyšší možná dosažitelná meta. Prof. Herajn je autorem dvou památných výroků. Prvního „z tebe bude akorát tak šumař“, druhého – o třicet let později „tak jako ty bych to nezahrál…“ (myšleno tak, že vážná hudba a šumařina jsou dvě rozdílné disciplíny…)

1981 – hrál za Kč 10,- na hodinu prvňáčkům své matky na hodinách hudební výchovy. Zajímavostí je, že mezi dětmi hornopolické školy, které se šklebily a zacpávaly si demonstrativně uši, byl tehdejší prvňáček Jeník Máca

1982 – hrál v Rusku na housle největší celebritě svého dětství – kosmonautu A. Grečkovi. Dva dny na to mu housle rozsedla sovětská pionýrka a dohromady je díky dědovi dal tehdy ještě žijící J.B.Herclík starší.

1984 – po absolutoriu LŠU přišlo rozhodnutí strčit housle jednou provždy pod kredenc a dělat něco zábavnějšího

1985 – předsevzetí vzalo za své výrokem nestora českolipské country a příbuzné muziky a zakladatele a hlavního organizátora nezapomenutelného hudebního festivalu Holanský kapr Vládi Šolína na jedné ze svazáckých opíječek: „hele, co kdyby sis někdy s sebou přines ty svý housle“. Následovaly roky kolem Kapra i Porty lokální i plzeňské. Díky Vláďovi také nezapomenutelná setkání s celebritami tehdejší country (a spol.) muziky, ke kterým by se člověk jinak jen těžko dostal. Hlavně však desítky jam sessionů, hraní do rána všude a s každým – velká životní škola a základní filosofie dnešní školy Fiddle Farm

1987 a později – vznikla hornopolicko-žandovsko-jezvecká skupina Škvarkův Odvar – beznadějně nejlepším muzikantem se stal po pár týdnech Honza Máca a ostatní byli podle názvu jeho pouhým odvarem. Největší hodnotu mělo přátelství kluků, co spolu žili odjakživa. Dodnes se objevují o velikonocích povzdechy pamětníků typu – jó to byly časy, když jste táhli s Odvarem od domu k domu a hráli a hráli (druhé slovo hráli je synonymem pili…). Také období prvních jevištních zkušeností, mj. s kapelou Jitro. Pozn. Z původní sestavy Odvaru je dnes jeden starostou, jeden radním a jeden zastupitelem města Žandova, na společnou muziku však ještě nedošlo…

1990 – nultý ročník festiválku Burgulec, jako určité vyvrcholení častých návštěv na T.O Jitro. Hluboká přátelství, stejně tak, jako sám festival, trvají dodnes a zrají jako víno… Šerif Ota Jundy Zamazal patří určitě mezi top ten tvůrců fiddlerské historie

1991 – odjezd na roční studia do Anglie, jak jinak než s houslemi. I tam otevíraly dveře, podle dědova výroku…

1992 – vojenská služba v Horních Počáplech u Mělníka a nezapomenutelné chvíle s mělnickou kapelou Trativod, tehdy ještě s Pepou Ježkem. Btw, z Trativodů se stali kamarádi na celý život a dnes i respektovaní kolegové

1993 – přerod Odvaru na Bluegrass Quintet s Milanem Koldou, Márim Čermákem, Honzou Mácou a tehdy benjamínkem Martinem Ledvinou. Díky přetrvávajícímu klukovskému přátelství přetavenému do hudebního projevu kapely na Quintet spousta lidí dodnes vzpomíná. Asi po tři roky existoval v tomto období i festival „bez diváků“ Underwood Bluegrass Family Festival na Podlesí u Horní Police, kde se svého času díky Honzovu a Martinovu věhlasu setkávala celá tehdejší bluegrassová rodina, mj. Druhá tráva se Slávkem Hanzlíkem.

1997 – rozpad BGQ a odchod Honzy do Poutníků a Martina do Druhé trávy. Logické vyústění stále více zářících hvězd obou tahounů kapely předznamenalo velké zklamání z rozpadu bluegrassových Beatles a druhé rozhodnutí pověsit housle na hřebík a věnovat se tentokrát rodinnému životu

1998 – jednou z výjimek byl roční, osudem zprostředkovaný, pobyt v Lubech u Chebu, hraní s kapelou Donich a přehrávání nově postavených houslí Lojzíkovi Šibalovi, který mj. z průměrných houslí udělal super hospodské fiddle

2005 – předsevzetí tentokrát odolalo osm let (pouze účasti na Burgulci – viz jiná část stránek – přetrvaly) a vzalo za své až telefonátem Martina Žáka a z něj se zrodivší sedmileté spolupráce se Starou Almarou. Éra, která s sebou přinesla mj. počátky fiddlerského učitelování na letních oldtimových školách v letech

2010 – 2012, a kterou zhodnotí až historie. Jasná je jen jedna věc, že to zhodnocení bude velmi kladné. Přes ukončení spolupráce v roce 2012 lze konstatovat, že kdo má tu čest s Martinem spolupracovat nebo se jen setkat, tomu muzika učaruje na dlouhá léta a má pořád kam muzikantsky kráčet – byť svým tempem…

2011 – začátek tradice Setkání s houslemi, nejprve jako řízeného doplňku letních škol, posléze jako samostatně existujících lektorovaných akcí, jejichž cílem je motivovat a spojovat muzikanty. Kromě Burgulců i setkání se zajímavými muzikanty na Willow Tree Session Point-u (= pod vrbou ve Valteřicích)

2012 –další Setkání s houslemi pod hlavičkou Fiddle Farm, spolupráce s kapelou Jitro, kdysi první „opravdovou“ kapelou, se kterou si bylo možno zahrát na pódiu Aktualizováno: únor 2013